DATA SUSȚINERII
06/03/2024

ORA SUSȚINERII
10:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Romano Catolică

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STUPAR  Adrian-Daniel  CV
 Conducătorul științific: Co nf.univ. dr. Emil BARTOȘ  CV
 Președinte comisie: Prof.univ.dr. Otniel BUNACIU CV
 Referenți oficiali: Prof.univ.dr. Ciprian TERINTE  CV

Prof.univ.dr. Ștefan ILOAIE  CV

Conf.univ.dr. Emanuel-Adrian SÂRBU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CONSILIEREA PASTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ ÎN COMUNITATEA PENTICOSTALĂ DIN BANAT
Locul susținerii: Sala 35 a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică