DATA SUSȚINERII
28/06/2023

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STOIAN G. Gabriel – Cătălin  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Nicolae CONSTANTINESCU  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Oana Anca DUBĂLARU  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN CV

C.S.I. dr. Emil ȚÎRCOMNICU  CV

Conf. univ. dr.  Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: DINAMICA RITUALULUI BRADULUI FUNERAR ÎN SUDUL JUDEȚULUI HUNEDOARA
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere