DATA SUSȚINERII
20/01/2023

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STAN Elena Isabelle (TIȚA)  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Cristian MOROIANU CV
 Președinte comisie: Conf. univ. dr. habil. Isabela NEDELCU CV
 Referenți oficiali: Prof univ. dr. Rodica ZAFIU  CV

Conf univ. dr. Adina CHIRILĂ  CV

Prof univ. dr. Adrian CHIRCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: LIMBAJUL SPORTIV – ÎNTRE TERMINOLOGIE ȘI PUBLICISTICĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere