DATA SUSȚINERII
04/03/2024

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STAICU Răzvan Constantin CV  
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Mircea VASILESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Mihai MORARU  CV

Prof. dr. Călin TEUTIȘAN  CV

Prof. dr. Vasile SPIRIDON  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ITALIA RECEPTATĂ ȊN LITERATURA MEMORIALISTICĂ ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultății de Litere