DATA SUSȚINERII
23/03/2023

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: SIMION Oana Silvia  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Maria VOINEA  CV
 Președinte comisie: Conf.dr. Darie CRISTEA  CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Dan BANCIU  CV

Prof.dr. Maria CONSTANTINESCU CV

C.ș.I.dr. Ecaterina BALICA  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: FUNCȚIONALITATEA ÎN CUPLUL NECĂSĂTORIT CU COPII. STUDIU COMPARATIV ROMÂNIA-NORVEGIA
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială