DATA SUSȚINERII
04/03/2024

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: OMER Anamaria (MANOLESCU)  CV  
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Mircea VASILESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Liviu PAPADIMA  CV

Prof. dr. Laura PAVEL  CV

Prof. dr. Vasile SPIRIDON  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: REȚELE NARATIVE ÎN PROZA POSTMODERNISTĂ ROMÂNEASCĂ. NODURI ȘI LEGĂTURI TEXTUALE
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultății de Litere