DATA SUSȚINERII
04/12/2020

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: NĂVÎRLIE Carmen (VRABETE) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Silviu ANGELESCU  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Petre Gheorghe BARLEA CV

C.s.I dr. Emil ȚÂRCOMNICU CV

Conf. univ. dr. Ioana FRUNTELATĂ CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: STRIGĂTURA ÎN TRECUT ŞI AZI
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere