DATA SUSȚINERII
06/03/2024

ORA SUSȚINERII
12:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Romano Catolică

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MIHĂILEANU  Liviu  CV
Conducătorul științific: Conf.univ.dr. Emanuel-Adrian SÂRBU  CV
 Președinte comisie: Prof.univ.dr. Otniel BUNACIU CV
 Referenți oficiali: Prof.univ.dr. Nicolae-Răzvan STAN  CV

Conf.univ.dr. Emil BARTOȘ  CV

Conf.univ.dr. Remus RUNCAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ADOPȚIA ÎN CONTEXTUL VIEȚII DE CREDINȚĂ CREȘTINĂ ÎN CADRUL COMUNITĂȚILOR (NEO)PROTESTANTE DIN ROMÂNIA
Locul susținerii: Sala 35 a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică