DATA SUSȚINERII
30/09/2019

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MIHAI Raluca Daniela  CV
 Conducător științific: Prof. dr. Antoaneta OLTEANU  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ  CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Constantin GEAMBAȘU CV
C. ș. I dr. Elena SIUPIUR CV
Conf. dr. Marina VRACIU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: JOCUL POSTMODERN ÎN LITERATURA SLOVACĂ CONTEMPORANĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine