DATA SUSȚINERII
08/04/2022

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Chimie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MICĂLE Florina CV
 Conducătorul științific: Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Camelia BALA CV
 Referenți oficiali: Prof. Dr. Csaba PAIZS  CV
Prof. Dr. Emeritus Ionel CIUCANU  CV
Profesor Dr. Emeritus Victor DAVID  CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ALTERNATIVE DE ABORDARE ECOLOGICĂ (VERZI)A CROMATOGRAFIEI DE LICHIDE
Locul susținerii:
Amfiteatrul Ilie Murgulescu al Facultăţii de Chimie