DATA SUSȚINERII
06/10/2023

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MANGALEA Ioana (MIRON) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Andrei AVRAM CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Ioana COSTA CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. habil. Laura MUREŞAN  CV

Prof. univ. dr. habil. Loredana PUNGĂ  CV

Conf. univ. dr. Gabriela Anidora SLĂVUŢEANU  CV

 Titlul tezei de doctorat: CHINESE PIDGIN ENGLISH. HISTORY, DESCRIPTION AND LINGUISTIC RELATIONSHIP
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine