DATA SUSȚINERII
12/06/2023

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: LEPĂDATU Alexandru  CV
 Conducătorul științific: Prof.dr. Remus RUS CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr. prof. dr. Dorin OANCEA  CV

Conf.dr. Iulian DAMIAN  CV

Pr.prof.dr. Sterea TACHE  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ÎNVĂȚĂTURA ORTODOXĂ ȘI ROMANO-CATOLICĂ DESPRE ÎNVIEREA MORȚILOR
Locul susținerii:
Amfiteatrul T.M. Popescu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă