DATA SUSȚINERII
20/12/2022

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: IVAN Alexandra Maria  CV
 Conducător științific: Prof. dr. Lidia VIANU   CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil  Ileana MIHĂILĂ   CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Daniela IONESCU CV

Prof. univ. dr. Ramona MIHĂILĂ  CV

Conf. dr. Adrian RADU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ALTERNATE WORLDS AND LANGUAGES IN THE WORKS OF DAVID MITCHELL, CHINA MIÉVILLE, AND ADA PALMER (LUMI ȘI LIMBAJE ALTERNATIVE ÎN OPERELE LUI DAVID MITCHELL, CHINA MIÉVILLE ȘI ADA PALMER
Locul susținerii:
Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine