DATA SUSȚINERII
28/07/2020

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ISTRATE Claudia (ENE)  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Emil IONESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Elena FILIPAŞ CV

C.P.I dr. Nicolae MECU CV

Vasile SPIRIDON CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: SCRIERILE LUI COSTACHE OLĂREANU
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere