DATA SUSȚINERII
28/09/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ILIE Dragoș Georgian CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Gabriel JDERU CV
 Președinte comisie: Conf.dr. Darie CRISTEA CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Poliana ȘTEFĂNESCU CV

Prof.dr. Alin STANCU  CV

C.ș.IIdr. Nicolae PERPELEA  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: TEHNOLOGII DIGITALE ȘI STRATIFICARE SOCIALĂ TEHNOLOGIE, DIVIZIUNE SOCIALĂ, MOBILITAȚI DE CLASIFICARE A UTILIZATORILOR DE TEHNOLOGIE
 Locul susținerii:
Amfiteatrul Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială (sediul din Panduri)