DATA SUSȚINERII
10/11/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: IFTIME Raluca – Elisabeta (KESKIN) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Gheorghe CHIVU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Emil IONESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Constantin GEAMBAȘU CV

Conf. univ. dr. Adrian CHIRCU CV

C.S.I dr. Maria ISTRATE CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CONTACTE CULTURALE ȘI LINGVISTICE ROMÂNO-POLONE ÎN MOLDOVA ÎNTRE SECOLELE AL XVI-LEA ȘI AL XVIII-LEA
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere