DATA SUSȚINERII
05/07/2021

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: GHIȚĂ Vlad-Adrian  CV
 Conducătorul științific: Pr.conf.dr. Radu Petre MUREȘAN CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Remus RUS  CV

Pr.conf. dr. Caius CUȚARU  CV

Conf.dr. Iulian DAMIAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ELEMENTE BIBLICE ÎN CORAN. EVALUARE DIN PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă