DATA SUSȚINERII
06/10/2020

ORA SUSȚINERII
9:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: GAGEA Marius-Telu CV
 Conducătorul științific: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Remus RUS  CV
 Referenți oficiali: Pr. prof. dr. Ioan-Vasile LEB CV

Pr. prof. dr. Sterea TACHE CV

Pr. conf. dr. Gabriel-Viorel GÂRDAN CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: IMPORTANȚA DOGMATICĂ A “MĂRTURISIRII ORTODOXE” A SFÂNTULUI PETRU MOVILĂ. O EVALUARE ACTUALĂ
Locul susținerii: Amfiteatrul Teodor M. Popescu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă