DATA SUSȚINERII
15/12/2020

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Filosofie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: FIOȘOIU Alexandru- Mircea  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Vasile MORAR CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Viorel VIZUREANU CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Emanuel SOCACIU  CV

C.Ș. I dr. Claudiu BACIU CV

Conf. dr. Dominic GEORGESCU CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: LEGĂTURA NECESARĂ DINTRE MORALĂ ȘI RELIGIE ÎN ETICA KANTIANĂ
Locul susținerii:
Amf. Titu Maiorescu al Facultăţii de Filosofie