DATA SUSȚINERII
27/05/2022

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DUMITRAN Elena Claudia (LUNGU) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Ion Bogdan LEFTER CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Angela REPANOVICI  CV

Conf. univ. dr. Valentin ORGA ȘERDAN  CV

Prof. univ. dr. Elena TÎRZIMAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: BIBLIOTECA ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ: MENTALITĂȚI CULTURALE ȘI INFLUENȚE SOCIALE
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere