DATA SUSȚINERII
03/04/2023

ORA SUSȚINERII
9:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DRĂGAN Mărioara (MIHAI)  CV
 Conducătorul științific: Pr.prof.dr. Constantin PĂTULEANU CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.prof. dr. Constantin BĂJĂU  CV

Pr.prof. dr. Nicolae CHIFĂR  CV

Pr. prof. dr. Emanoil BĂBUȘ  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CHEMAREA NEAMURILOR LA HRISTOS DUPĂ CLEMENT ALEXANDRINUL
Locul susținerii:
Amfiteatrul T.M. Popescu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă