DATA SUSȚINERII
24/05/2022

ORA SUSȚINERII
15:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DOVGAN Ana-Andreea CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Ioan LĂZĂRESCU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Andrei AVRAM CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Mihai DRAGANOVICI   CV
Conf. dr. Andra-Sybil ȘTEFAN  CV
Conf. dr. Lora-Dagmar CONSTANTINESCU  CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: Die Übersetzung der Funktionsverbgefüge aus der deutschen in die rumänische Sprache im juristischen Bereich (Traducerea construcțiilor cu verb suport din limba germană în limba română în domeniul juridic)
Locul susținerii:
Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine