DATA SUSȚINERII
30/09/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Geologie și Geofizică

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DINCĂ George  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Gheorghe POPESCU CV
 Președinte comisie: Prof. dr.habil ing. Mihai Emilian POPA CV
 Referenți oficiali: Prof. dr.ing. Gheorghe ILINCA  CV
Prof. dr.ing. Gheorghe DAMIAN  CV
Prof. dr.Călin Gabriel TĂMAȘ  CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: MINERALOGIA ZĂCĂMÂNTULUI DE AU-AG-TE SĂCĂRÂMB, CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA SULFOSĂRURILOR
Locul susținerii: Amf. Ludovic MRAZEC