DATA SUSȚINERII
02/09/2022

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
ONLINE - Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: COSTEA Elena Alexandra  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr Eugen NEGRICI CV
 Președinte comisie: Conf. univ. dr. Cristina BOGDAN  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER  CV

Prof. univ. dr. Călin TEUTIȘAN CV

Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CONCEPTUL DE MODERNITATE ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere