DATA SUSȚINERII
09/02/2023

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CORÎU  I. Daniel  CV
 Conducătorul științific: Pr.prof.dr. Constantin  COMAN  CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali:  Pr.prof.dr.  Ilie MELNICIUC-PUICA  CV

Pr.prof. dr. Stelian TOFANA  CV

Pr.conf.dr.  Marian VILD  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ASCEZA ÎN  MISIUNEA SFANTULUI APOSTOL PAVEL Șl RELEVANTA   EI PENTRU  MISIUNEA  ACTUALA  A BISERICII
Locul susținerii:
Amfiteatrul T.M. Popescu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă