DATA SUSȚINERII
05/03/2024

ORA SUSȚINERII
10:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Romano Catolică

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CONSTANTIN Anda Maria (MOGOȘ)  CV
 Conducătorul științific: Prof.univ.dr. Otniel BUNACIU CV
 Președinte comisie: Conf.univ.dr. Emanuel-Adrian SÂRBU CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Desideriu BUZOGANY  CV

Prof.univ.dr. Ștefan ILOAIE  CV

Prof. univ. dr. Alexandru NEAGOE  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: O REFLECȚIE TEOLOGICĂ ASUPRA DINAMICII EPUIZARE ODIHNĂ ȘI IMPLICARE ÎN BISERICA LOCALĂ A CREȘTINILOR EVANGHELICI DIN BUCUREȘTI
Locul susținerii: Sala 35 a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică