DATA SUSȚINERII
18/05/2021

ORA SUSȚINERII
10:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CIUCĂ Ionuț  CV
 Conducătorul științific: Pr.prof. dr. Constantin PĂTULEANU CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.prof. dr. Ioan MOLDOVEANU CV

Pr.prof. dr. Ioan VICOVAN  CV

Pr.Prof. dr. Nicolae CHIFĂR CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII LEA
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă