DATA SUSȚINERII
09/09/2022

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CIORTAN Ștefan Cristian  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Elena TÎRZIMAN  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Cristian MOROIANU  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Angela REPANOVICI  CV

Conf. univ. dr. Valentin Orga ȘERDAN  CV

Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: RESURSE DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE ÎN EDUCAȚIA UNIVERSITARĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere