DATA SUSȚINERII
29/06/2022

ORA SUSȚINERII
13:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CIOCÂRLAN Alecsandra CV
 Conducătorul științific: C.S.I dr. habilit.  Manuela NEVACI  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Cristian MOROIANU  CV
 Referenți oficiali: Prof univ. dr. Nicolae SARAMANDU  CV

Prof univ. dr. Domnita TOMESCU  CV

Conf univ. dr. Neriman HASAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ÎMPRUMUTURILE DIN TURCĂ ÎN DIALECTELE AROMÂN ŞI MEGLENOROMÂN CU RAPORTARE LA DIALECTUL DACOROMÂN
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere