DATA SUSȚINERII
16/12/2022

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CERCEL Cristina (NICULIȚĂ)  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Oana FOTACHE DUBĂLARU  CV
 Președinte comisie: Conf. univ. dr. Cristina BOGDAN  CV
 Referenți oficiali: C.S.I. dr. Oana SOARE CV

Prof. univ. dr. Mircea VASILESCU  CV

C.S.I. dr. Roxana PATRAȘ CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: RECEPTAREA POSTBELICĂ A LUI TUDOR VIANU
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere