DATA SUSȚINERII
30/07/2020

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: Călin Alexandru CV
 Conducător științific: Prof. dr. habil. Ioana COSTA CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Andrei AVRAM CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Valy CEIA CV

Prof. dr. Mihai DINU CV

Prof. dr. George VOLCEANOV CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: DECASILABUL ROMANIC RECEPTAT CA TRIMETRU IAMBIC.PRECEDENTE TEORETICE, MOTIVAȚIE PROZODICĂ, IMPLICAȚII DIACRONICE
Locul susținerii: Amfiteatrul Maiorescu, al Facultății de Limbi și Literaturi Străine