DATA SUSȚINERII
14/12/2021

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CĂLDĂRARU Marius  CV
 Conducătorul științific: Pr.conf. dr. Radu-Petre MUREȘAN CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.prof. dr. David PESTROIU  CV

Pr.conf. dr. Gelu CĂLINA  CV

Pr.conf.dr. Cristian SONEA  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: PARTICULARITĂȚILE MISIUNII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN COMUNITĂȚILE ROMILOR CĂLDĂRARI
Locul susținerii:
Amfiteatrul Amfiteatrul I.G. Coman  al Facultăţii de Teologie Ortodoxă