DATA SUSȚINERII
29/09/2023

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BUZ Adrian-Daniel CV
 Conducător științific: Prof.  univ. dr. Gheorghe PIPEREA  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Lucian-Bernd SĂULEANU  CV

Conf. univ. dr. Cristina-Elisabeta ZAMȘA  CV

Conf. univ. dr. Ciprian-Adrian PĂUN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CLAUZELE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE DE CREDIT DE RETAIL
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept