DATA SUSȚINERII
19/05/2022

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BUGIULESCU Constantin Valentin  CV
 Conducătorul științific: Pr.prof.dr. Vasile RĂDUCĂ   CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Nifon MIHĂIȚĂ  CV

Prof. dr. Ștefan ILOAIE  CV

Conf.dr. Radu-Petre MUREȘAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: VIRTUTEA, PĂCATUL ȘI PATIMILE ÎN GÂNDIREA ȘI OPERA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă