DATA SUSȚINERII
22/01/2019

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BUDUCA Ioan CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI CV
 Președinte comisie: Conf. univ. dr. Cristina POPESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Basarab NICOLESCU CV
Pof. univ. dr. Mircea MIHĂIEȘ CV
Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: METAMORFOZELE IRONIEI. DE LA IRONIA TRAGICĂ LA IRONIA POSTMODERNĂ ȘI DE LA ANTROPOLOGIE LA ANTROPOSOFIE
Locul susținerii: Sala de Consiliu  a Facultăţii de Litere