DATA SUSȚINERII
18/02/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BLEAHU Ana CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Dumitru SANDU CV
 Președinte comisie: Prof.dr. Cosima RUGHINIȘ CV
 Referenți oficiali: Conf.dr. Adrian DAN CV
C.ș.I dr Manuela Sofia STĂNCULESCU CV
Conf.dr. Alfred BULAI CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ – MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A ROMILOR
 Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială