DATA SUSȚINERII
30/06/2021

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BARBU Andreea  CV
 Conducători științifici: Prof. dr. Florentina VIȘAN CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ  CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Anca FOCȘENEANU CV

Prof. dr. Mariana NEȚ  CV

Conf. dr. Iulia WANIEK  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: PROBLEMATICA SECULARIZĂRII ȘI DISCURSUL EI ÎN JAPONIA IN PERIOADA MEIJI (1868-1912): ÎNTRE INFLUENȚA SECULARIZĂRII OCCIDENTALE ȘI NEOCONFUCIANISM. STUDIU DE CAZ: ARTICOLELE DIN REVISTA MEIROKU ZASSHI
Locul susținerii:
Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine