DATA SUSȚINERII
16/04/2024

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ARGINTARU Olivia-Adriana  CV
 Conducător științific: Prof.  univ. dr. Ștefan DEACONU  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN  CV
 Referenți oficiali: Prof.univ. dr. Marieta SAFTA  CV

Prof.univ. dr. Ramona Delia POPESCU  CV

Conf. univ. dr. Silviu Gabriel BARBU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: JURISPRUDENȚA CONSTITUȚIONALĂ PRIVIND ACCESUL LA JUSTIȚIE
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept