DATA SUSȚINERII
24/03/2023

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Drept

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ARGHIR Bogdan Alex  CV
 Conducător științific: Prof. univ. Traian Cornel BRICIU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Dana TOFAN  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Gabriel BOROI CV

Prof. univ. dr. Daniel GHIȚĂ  CV

Conf. univ. dr. Gheorghe Liviu ZIDARU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CONTESTAȚIA LA EXECUTAREA SILITĂ ÎN PROCESUL CIVIL ROMÂN
Locul susținerii: Sala Prof.  Constantin Stoicescu a Facultăţii de Drept