DATA SUSȚINERII
30/06/2021

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Biologie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ALEXANDRU Ionela  CV
 Conducător științific: Prof. dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Otilia ZĂRNESCU CV
 Referenți oficiali: CSI.dr. Anca Michaela ISRAIL CV

CSI. dr. Dana Magdalena CAPLAN  CV

Conf. dr. Luminița Gabriela MĂRUȚESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: EVIDENȚIEREA EXPRESIEI FACTORILOR DE VIRULENŢĂ, PATOGENITATE ȘI ANTIBIOREZISTENȚĂ LA TULPINI IZOLATE DE LA PACIENȚI CU AFECȚIUNI PROSTATICE
Locul susținerii: Platforma PCBE a Facultății de Biologie