DATA SUSȚINERII
13/12/2019

ORA SUSȚINERII
9:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Biologie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: AIRINI Răzvan CV
 Conducător științific: Prof. dr. Dan MIHĂILESCU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Otilia ZĂRNESCU CV
 Referenți oficiali: CSI.dr. Adriana GEORGESCU CV

Prof .dr. Aurel POPA  CV

Conf. dr. Bogdan AMUZESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: PROPRIETĂŢI ELECTROFIZIOLOGICE ŞI FARMACOLOGICE ALE CELULELOR STEM DIN LICHIDUL AMNIOTIC ŞI ALE CARDIOMIOCITELOR DERIVATE DIN CELULE STEM PLURIPOTENTE INDUSE
Locul susținerii: Platforma PCBE a Facultăţii de Biologie