Susținere doctorat – MOCANU Mariana-Cristina

25 Sep 2018 - 11:30

Şcoala Doctorală Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
 Domeniul de doctorat: Sociologie
 Autorul tezei de doctorat: MOCANU Mariana-Cristina CV
Conducător științific: Prof. dr. Marian PREDA CV
 Preşedintele comisiei: Prof. dr. Cosima RUGHINIȘ CV
 Referenţi oficiali: Prof.dr. Lazăr VLĂSCEANU CV
Prof.dr. Călin HINȚEA CV
Prof.dr. Tudorel ANDREI CV
 Titlul tezei de doctorat: ANTICIPAREA EVOLUȚIILOR ȘI ADECVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE LA CEREREA PIEȚEI MUNCII
 Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială