DOMENII DE DOCTORAT

Domeniul Matematică

ȘCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL MATEMATICĂ

COMISIA DE MATEMATICĂ
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un
articol în reviste indexate în Web of Science;
2. participarea şi susţinerea a minimum două lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale dovedite
prin programul conferinţei;
3. publicarea/acceptarea unui articol în calitate de autor/coautor într-un jurnal cotat ISI.

Domeniul Informatică

ȘCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL INFORMATICĂ

COMISIA DE INFORMATICĂ
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un
articol în reviste indexate ISI din lista UEFISCDI sau în reviste indexate SCOPUS;
2. participarea şi susţinerea a minimum două lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale dovedite
prin programul conferinţei;
3. conferinţele recunoscute sunt cele indexate în următoarele baze de date: SCOPUS, IEEE, ACM,
SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet, COPERNICUS, EBSCO şi ProQuest.

Noutăți

CURS DEONTOLOGIE ACADEMICĂ

Parcurgerea și promovarea cursului de Deontologie academică nu condiționează înscrierea la examenele de finalizare a studiilor.

read more