DOMENII DE DOCTORAT

Domeniul Matematică

ȘCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL MATEMATICĂ

COMISIA DE MATEMATICĂ
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un
articol în reviste indexate în Web of Science;
2. participarea şi susţinerea a minimum două lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale dovedite
prin programul conferinţei;
3. publicarea/acceptarea unui articol în calitate de autor/coautor într-un jurnal cotat ISI.

Domeniul Informatică

ȘCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL INFORMATICĂ

COMISIA DE INFORMATICĂ
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un
articol în reviste indexate ISI din lista UEFISCDI sau în reviste indexate SCOPUS;
2. participarea şi susţinerea a minimum două lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale dovedite
prin programul conferinţei;
3. conferinţele recunoscute sunt cele indexate în următoarele baze de date: SCOPUS, IEEE, ACM,
SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet, COPERNICUS, EBSCO şi ProQuest.

Noutăți

COMPETENȚE TRANSVERSALE LA ISDS – UB

Modern methods in molecular sciences (5 credite ECTS) – prof.dr. Alexandru Babeș Număr ore de curs: 10 Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurologie, în zilele de duminică- începând cu 3 martie 2019, orele 11,00-13,00. Aplications of...

read more