Alegeri CSUD

ALEGERI 2024 – 2029
Concurs Director CSUD 2024-2029

În conformitate cu art.11 alin. (5) din Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat, aprobat prin O.M. nr.3020/2024, publicat în monitorul Oficial al României, partea I, nr. 56 din data de 22 ianuarie 2024, Universitatea din Bucureşti anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, pentru mandatul 2024-2029, concurs ce va avea loc în săptămâna 13 – 15 mai 2024, la sediul Rectoratului Universităţii din Bucureşti în Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti conform metodologiei aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 21 februarie 2024.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care deţin gradul de profesor, din ţară sau din străinătate, care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.

Candidaturile se depun începând cu data de 23 februarie 2024 până în data de 30 aprilie 2024, ora 14:00 PM, la Registratura Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șoseaua Panduri, nr.90, sector 5 sau pe adresa de email a Serviciului Doctorat, Abilitare și Integritate birou@doctorat.unibuc.ro. Metodologia şi condiţiile de concurs sunt publicate pe adresa de web proprie: http://doctorat.unibuc.ro/. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Chiriac Alexandrina, Serviciul Doctorat, Abilitare și Integritate, e-mail birou@doctorat.unibuc.ro , telefon 021 305 4657, 021 305 4656, 021 305 4655.

Metodologie concurs Director CSUD 2024

Cerere depunere dosar Director CSUD

Opis director CSUD

ALEGERI 2020 – 2024
Constituire CSUD mandat 2020-2024
Candidați - conducători de doctorat
2022

Școala doctorală pentru domeniul Geologie – prof.dr. Mihai Nicolae DUCEA  CV

2020

Școala doctorală – Psihologie și Științele Educației – prof.dr. Dragoș ILIESCU  CV

Școala doctorală – Studii Literare și Culturale – prof.dr. Liviu FRANGA CV

 

 

 

Candidați - studenți doctoranzi

Școala Doctorală – Fizică  SIMION Alexandru  CV

Școala Doctorală – Geografie  BRATU Daria Petruța  CV

Școala Doctorală – ISDS (Psihologie) LUCA Andreea Iuliana  CV

Școala Doctorală – Istorie  DEACONU Ștefan-Marius  CV

Școala Doctorală – Psihologie și Științele Educației (Științe ale educației) BUTURĂ  George-Cosmin  CV

Școala Doctorală – Studii literare și Culturale (Filologie) GIURGIU Teodora Narcisa CV

Școala Doctorală – Studii literare și Culturale (Filologie) RIZOIU Alexandra Camelia CV

Școala Doctorală – Studii literare și Culturale (Filologie) TĂNASE Daniela CV

Școala Doctorală – Știința Mediului DOMNARIU Horia Vasile  CV

Școala Doctorală – Știința Mediului TOTESCU Mihnea Tudor  CV

Școala Doctorală – Științe politice RENGHEA Mihai Cătălin  CV

REZULTATUL ALEGERILOR

pentru alegerea unui reprezentant al  conducătorilor de doctorat și a 2 reprezentanți ai studenților-doctoranzi în  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, mandat 2020 – 2024

Rezultatul alegerilor în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat denumit C.S.U.D. (1 conducător de doctorta și 2 studenți-doctoranzi), desfășurate în data de 14 octombrie 2020 și validate de C.S.U.D. în data de 16 octombrie 2020 este următorul:

Reprezentant al conducătorilor de doctorat din UB:

Prof.dr. FRANGA Liviu – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, domeniul FILOLOGIE

Reprezentant al studenţilor-doctoranzi din UB   Turul I

Student-doctorand DEACONU Ștefan-Marius – Facultatea de ISTORIE, domeniul ISTORIE

REZULTATUL ALEGERILOR  Turul II

pentru alegerea celui de-al 2-lea reprezentant al studenților-doctoranzi în  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat mandat 2020 – 2024

Rezultatul alegerilor în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat denumit C.S.U.D. , turul al 2-lea de scrutin (1 student-doctorand), desfășurate în data de 21 octombrie 2020 și validate de C.S.U.D., prin vot electronic, în perioada 23 – 26 octombrie 2020 este următorul:

 Reprezentant al studenţilor-doctoranzi din UB:

Student-doctorand DOMNARIU Horia-Vasile – Facultatea de Biologie, Şcoala de Studii Universitare Doctorale în domeniul Ecologie, domeniul Știința mediului

Concurs Director CSUD 2020-2024

În conformitate cu art.11 alin.(3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr.681/2011, publicată în monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Universitatea din Bucureşti anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, pentru  mandatul 2020-2024, concurs ce va avea loc în săptămâna 4 – 8 mai 2020, la sediul Rectoratului Universităţii din Bucureşti în Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti conform metodologiei aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 19 februarie 2020.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin(1) lit. a) din Legea nr.1/2011.

Metodologia şi condiţiile de concurs sunt publicate pe adresa de web proprie: http://doctorat.unibuc.ro/. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la CHIRIAC Alexandrina, Biroul Doctorat, e-mail birou@doctorat.unibuc.ro , telefon 021 305 4657, 021 305 4656, 021 305 4655.

Metodologie concurs Director CSUD 2020

Extras din Procesul Verbal al Votului electronic – Consiliului de Administrație din data de 14.04.2020

Opis concurs director CSUD

Cerere tip director CSUD

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de director CSUD

În urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de director CSUD  a fost ales domnul profesor dr. Virgil BĂRAN.

ALEGERI 2016 – 2020
Candidați - Conducători de doctorat

BIOLOGIE  –  BABEŞ Alexandru CV
FIZICĂ –  BĂRAN Virgil  CV
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI – NEGREŢ Ion CV
(Ştiinţe ale Educaţiei)
ŞTIINŢE POLITICE  – CARP Radu CV

Candidați - Doctoranzi

DREPT  –  UDRIŞTE Ana-Maria CV
GEOGRAFIE  – GRIGORE Ionuţ Alin CV
ISTORIE  –  PENCIU Doina Marina CV
LIMBI ŞI IDENTITĂŢI CULTURALE  – MIRODONE Daniela CV
(Filologie)
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI – SIMION Raluca Maria CV
(Psihologie)
SOCIOLOGIE  –  AMUZA  Antonio  CV
SOCIOLOGIE  –  ZAMFIRESCU Raisa Gabriela CV
STUDII LITERARE ŞI CULTURALE – VLADISLAV Adelina Victoriţa CV
(Filologie)
ŞTIINŢE POLITICE  –  MIERLOIU Rucsandra Elena CV
ŞTIINŢE POLITICE  –  MURGA Ioana Eugenia CV

Concurs Director CSUD

În conformitate cu art.11 alin.(3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr.681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea din București anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016-2020, concurs ce va avea loc in data de 29 septembrie, la sediul Rectoratului Universității din București in Bl.M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5, București.

Precizări privind organizarea concursului pentru funcția de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Opisul actelor aflate în dosarul candidatului, întocmit în vederea concursului pentru funcția de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Lista candidatilor pentru ocuparea functiei de director CSUD

Proces verbal incheiat in data de 29 septembrie 2016, asupra organizării concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Informații suplimentare
Universitatea din București
Biroul Doctorat,
E-mail: doctorat@unibuc.eu
Tel. 021.30.77.318, 021.30.77.317, 021.30.77.390

Rezultate alegeri

 Rezultatele alegerilor în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat denumit C.S.U.D. (un conducător de doctorat și doi studenți-doctoranzi), desfășurate în data de 5 octombrie 2016 și validate de C.S.U.D. în data de 7 octombrie 2016 sunt următoarele:

 Reprezentant al conducătorilor de doctorat din UB

Prof.dr. BĂRAN Virgil – Facultatea de Fizică, domeniul FIZICĂ

 Reprezentanţi ai studenţilor doctoranzi din UB

Student-doctorand PENCIU Doina-Marina – Facultatea de Istorie, domeniul ISTORIE

Student-doctorand UDRIȘTE Ana-Maria – Facultatea de Drept, domeniul DREPT

ALEGERI 2012 – 2016

Noutăți