Categorie: Cursuri transversale

OFERTA DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI ÎNMATRICULAŢI LA 02.10.2023, DISCIPLINE DEDICATE COMPETENŢELOR TRANSVERSALE Semestrul I, anul universitar 2023/2024

Școala Doctorală de Biologie Denumirea cursului Managementul și etica cercetării biologice, număr credite ECTS acordate 9, numele profesorului titular de curs dr. Elena Ionică Număr ore de curs – 14 curs și 28 seminar Cursul se...

Read More
Loading