A N U N Ţ

În  ziua  de  22 ianuarie 2024, ora 18:30
în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată:

Imaginea lui Padmasambhava în Zangs gling ma

de  către

MAIDANUC IULIAN-LUCIAN

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FILOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof. dr. habil Alina TIGĂU

Conducător de doctorat: Prof. dr. habil. Madeea AXINCIUC

Referenţi oficiali:

1. Conf. dr. László-Attila HUBBES, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
2. Prof. dr. Mihai VLADIMIRESCU, Universitatea din Craiova
3. Conf. dr. Ana BĂRBULESCU, Universitatea din București

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.