A N U N Ţ

În  ziua  de  22 decembrie 2023, ora 9:30
în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată:

„Contemporary Death-Acceptance Literature: Caitlin Doughty’s Creative Nonfiction”

de  către

BOTÎLCĂ CRISTINA-MIHAELA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FILOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof. dr. habil ILEANA MIHĂILĂ

Conducător de doctorat: Prof. dr. LIDIA VIANU

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Nadina Vișan, Universitatea din București
  2. Prof. dr. Sorin Ivan, Universitatea „Titu Maiorescu”, București
  3. Conf. dr. Adrian Radu, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.