Rezultate selecție burse sociale FPSE-CSD 2023


Metodologia privind acordarea burselor poate fi consultată la: https://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat/ la secțiunea „Metodologie privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții – doctoranzi din Universitatea din București”.

Studenții doctoranzi care se încadrează pentru obținerea bursei sociale (înmatriculați începând cu 1 octombrie 2021), conform metodologiei mai sus menționată vor transmite dosarele conținând toate documentele necesare secretarului școlii doctorale la adresa mihaela.popescu@fpse.unibuc.ro.

 

Dosarele se vor transmite astfel:
  1. sub forma unui singur document pdf denumit cu numele studentului doctorand, pdf care va include scanate toate documentele necesare, în funcție de categoria de bursă solicitată.
  2. cererea de acordare a bursei sociale va fi transmisă ca document pdf separate denumit astfel: cerere_bursa_sociala_nume_prenume.

 

Calendar: 
  • Depunerea cererilor de acordare și a documentelor doveditoare în cazul burselor sociale: Până la 28.11.2023
  • Analiza de către Comisia de acordare a burselor a dosarelor sociale depuse de către studenți: Până la 05.12.2023
  • Afișarea listelor cu studenții beneficiari de bursă socială: 5.12.2023
  • Depunerea contestațiilor: 06-08.12.2023
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse: 11.12.2023
  • Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari de bursă: 12.12.2023

 

Venit minim/membru familie: 2079 de lei 
Cuantum bursă socială: 1050 de lei
Documente necesare (descarcă)
Formulare bursă socială (descarcă)