A N U N Ţ

În  ziua  de  18 decembrie 2023, ora 10:00
în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată:

SYMBOLISME ET FONCTIONS NARRATIVES DES GESTES DANS LES POÈMES ÉPIQUES FRANÇAIS

de  către

KRASTEVA MARIA PETKOVA (NERANDZIDIS)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FILOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Conf. dr. LAURA SITARU

Conducător de doctorat: Prof. dr. habil ILEANA MIHĂILĂ

Referenţi oficiali:

  1. Prof.dr. MIHAELA VOICU – Universitatea din București
  2. Prof.dr. MARINA MUREȘANU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  3. Dr. LAURENȚIU HANGANU – CS II, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.